סיום מסכת מגילה – לעילוי נשמת מר יוסף אוני ז”ל

March 17, 2015

320px-Talmud_setflag_israelaudio-input-microphone

בג’ ניסן תשע”ד הלך חברינו היקר מר יוסף אוני לעולמו. סיום המסכת דלהלן התרחש כמה שבועות אחרי זה, באסיפת החצי־שנתית של ועידת הרבנים האורתודוקסים דמדינת אשכנז. שתהיה לנשמתו עליה.

Read the rest of this entry »


Talmud-Schi’ur Traktat Megillá #1 (2a)

October 25, 2012

Deutschaudio-input-microphone320px-Talmud_setTalmud für alle! Traktat Megillá des babylonischen Talmuds zugänglich gemacht. Read the rest of this entry »


Was Esther Slow on the Uptake? (Multimedia)

March 9, 2011

After building up to a very thrilling, potentially tragic moment, which is most pregnant with potential for salvation, when Queen Esther gathers her courage and enters the inner palace of the king, uninvited, King Achashverosh extends his golden sceptre to her and proclaims his readiness to fulfil every desire she harbours.

But, in a most anti-climatic moment, Esther fails to use this opportunity to request that the king spare the Jews, and two more days must pass until she finally reveals herself and beseeches he king on behalf of her brethren. Why? Read the rest of this entry »